«ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΠΡΙΝ ΣΚΑΨΕΙΣ»: Τι επιτρέπεται και τι όχι γύρω απο τον αγωγό TAP

«ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΠΡΙΝ ΣΚΑΨΕΙΣ»: Τι επιτρέπεται και τι όχι γύρω απο τον αγωγό TAP

Τι μπορείτε να κάνετε και τι όχι πλησίον της όδευσης του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP AG) – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εισαγωγή αερίου και στα 550 χιλιόμετρα του ελληνικού αγωγού και η θέση του σε δοκιμαστική λειτουργία. Η κατασκευή του έργου επί ελληνικού εδάφους έχει τελειώσει, η γη έχει αποκατασταθεί και ο αγωγός είναι έτοιμος για την επόμενη φάση της εμπορικής λειτουργίας που τοποθετείται στο τέλος του χρόνου, αφού εκτελεστεί με επιτυχία η δοκιμαστική λειτουργία στο αλβανικό, στο υποθαλάσσιο, και στο ιταλικό τμήμα του ΤΑΡ.

Στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, ο TAP τοποθέτησε πινακίδες σήμανσης που υποδεικνύουν τη χιλιομετρική θέση του αγωγού, που βρίσκεται θαμμένος περίπου ένα μέτρο κάτω από την επιφάνεια της γης, και την οριζόντια απόσταση της σήμανσης από τον άξονα του αγωγού. Οι κίτρινες αυτές πινακίδες εξυπηρετούν δύο στόχους. Υποδεικνύουν την τοποθεσία του αγωγού, τόσο στους ανθρώπους του ΤΑΡ, αλλά και σε όλους τους λοιπούς ενδιαφερόμενους (αγρότες, ιδιοκτήτες γης, τεχνικές υπηρεσίες, κατασκευαστικές εταιρείες) που πραγματοποιούν κάθε είδους εργασίες κατά μήκος της όδευσης του αγωγού.

Ο ΤΑΡ πραγματοποιεί τακτικά ελέγχους, επιθεωρήσεις κι εργασίες συντήρησης χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα μέσα, σε συνεργασία με τις εργολήπτριες εταιρείες του, και επεμβαίνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για να αντιμετωπίσει άμεσα τυχόν περιστατικά που αφορούν στη λειτουργία του αγωγού. Βέβαια, για να μπορούν να γίνουν οι συγκεκριμένες εργασίες, ο ΤΑΡ θα πρέπει να έχει ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στον αγωγό.

Τι πρέπει να κάνουμε εμείς – Οδηγίες ασφαλείας

Ως εκ τούτου, πέραν των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνει ο ίδιος ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου, καθίσταται αναγκαία και η συνεργασία όλων όσοι δραστηριοποιούνται ή εκτελούν ή σχεδιάζουν να εκτελέσουν εργασίες πλησίον του αγωγού και των υποδομών του στο ελληνικό έδαφος.

Είναι, επομένως, απαραίτητο για όλους αυτούς να ενημερωθούν αναλυτικά για τις δραστηριότητες που μπορούν ή όχι να πραγματοποιηθούν κατά μήκος του αγωγού και όλων των εγκαταστάσεών του. Είναι αναγκαίο να γνωρίζουν τι μπορεί να γίνει και τι όχι στις Ζώνες «Περιορισμών Κυριότητας» και «Περιορισμού Δόμησης» του ΤΑΡ, αλλά και τι πρέπει να κάνουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Γι’ αυτόν τον σκοπό, ο ΤΑΡ έχει εκδώσει σχετικές Οδηγίες Ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, ενώ, επιπροσθέτως, έχει θεσπίσει τη Γραμμή Επικοινωνίας και Αναφορών, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι πριν ξεκινήσουν εργασίες πλησίον του αγωγού, καθώς και δύο 24ωρες Γραμμές Έκτακτης Ανάγκης, για έκτακτα περιστατικά. Στο ίδιο πλαίσιο, υλοποιεί την καμπάνια «Τηλεφώνησε πριν σκάψεις», για την ενημέρωση των κατοίκων σε περιοχές διέλευσης του αγωγού, ενώ έχει επενδύσει στην επικοινωνία και στη συνεργασία με τις κατά τόπους αρχές, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ασφάλειας και άμυνας (ΕΛ.ΑΣ., Π.Υ., ΕΚΑΒ, κλπ.), αλλά και ιδιώτες των οποίων η γη επηρεάστηκε από την κατασκευή του έργου. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τους τελευταίους, όλα αυτά τα χρόνια κατασκευής του έργου, έχει πραγματοποιηθεί σειρά ατομικών συναντήσεων όπου αποσαφηνίζονται ποιες είναι οι Ζώνες «Περιορισμού Δόμησης» και «Περιορισμών Κυριότητας» και ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται ή όχι εντός αυτών.

Ας δούμε αναλυτικότερα ένα προς ένα όσα πρέπει να γνωρίζουμε:

Τι επιτρέπεται και τι όχι στις ζώνες «Περιορισμών Κυριότητας» και «Περιορισμού Δόμησης»

Στη Ζώνη «Περιορισμών Κυριότητας» (4+4 μέτρα εκατέρωθεν του αγωγού) επιτρέπονται οι παρακάτω εργασίες:

– Βοσκή
– Επιφανειακή σπορά και λίπανση
– Καλλιέργεια φυτών με ρίζες που δεν ξεπερνούν σε βάθος τα 60 εκ.
– Έλεγχος παρασιτικής βλάστησης

Αντιστοίχως, στη Ζώνη «Περιορισμών Κυριότητας» δεν επιτρέπονται, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι ακόλουθες δραστηριότητες:

– Δεν επιτρέπεται η δόμηση κτηρίων οποιουδήποτε είδους.
– Δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια βαθύρριζων φυτών με ρίζες που ξεπερνούν σε βάθος τα 60 εκ.
– Δεν επιτρέπονται οι γεωτρήσεις ή η διάνοιξη τάφρων, πηγαδιών, φρεατίων.
– Δεν επιτρέπεται η δημιουργία υπόγειων εγκαταστάσεων ή η τοποθέτηση σωλήνων σε βάθος μεγαλύτερο των 50 εκ.
– Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση της μορφολογίας του εδάφους με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. βαθιά άροση, εκσκαφές, τοποθέτηση μπάζων, δημιουργία νερόλακκων).
– Δεν επιτρέπεται η κατασκευή νέων αγροτικών δρόμων.

Επιπλέον, στη Ζώνη «Περιορισμού Δόμησης» (20+20 μέτρα εκατέρωθεν του αγωγού) δεν επιτρέπονται, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι εξής δραστηριότητες:

– Δεν επιτρέπεται η δόμηση κτηρίων οποιουδήποτε είδους.

– Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αποχετευτικών συστημάτων που αλλοιώνουν τη μορφολογία του εδάφους.

«Τηλεφώνησε πριν σκάψεις!»

Όπως είναι φυσικό, όσοι εργάζονται και δραστηριοποιούνται πέριξ των υποδομών του αγωγού θα πρέπει να το κάνουν με ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνουν και να τηρούν τα κατάλληλα μέτρα. Εάν, ωστόσο, δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τι ακριβώς δύνανται να κάνουν και τι όχι, μπορούν να καλούν με αστική χρέωση στη Γραμμή Επικοινωνίας και Αναφορών του ΤΑΡ 213 010 4500, που λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 17:00. Η γραμμή αυτή παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες/κατευθύνσεις σε όσους και όσες επιθυμούν να εκτελέσουν εργασίες στη Ζώνη «Περιορισμών Κυριότητας» και δέχεται αναφορές.

Σε κάθε περίπτωση:

– Καλέστε και ελέγξετε αν ο αγωγός διέρχεται από την ιδιοκτησία σας ή την περιοχή όπου σκοπεύετε να εκτελέσετε εργασίες. Για να λάβετε τις κατάλληλες οδηγίες από τους εκπροσώπους του TAP, θα πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία για τη φύση των εργασιών σας, τον Κωδικό Αριθμό ΤΑΡ (ΚΑΤΑΡ) και την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

DCIM100MEDIADJI_0016.JPG

– Καλέστε και ζητήστε περισσότερες πληροφορίες ή/και οδηγίες.

– Καλέστε και ζητήστε βοήθεια για τον καθορισμό της Ζώνης «Περιορισμών Κυριότητας» στη γη σας από τεχνικούς του ΤΑΡ.
– Καλέστε και ενημερώστε τον TAP πριν κατασκευάσετε οποιαδήποτε υποδομή (φράχτες, νέους δρόμους), δίκτυα (π.χ. δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ή άρδευσης, φωτοβολταϊκά συστήματα, κλπ.) στη Ζώνη «Περιορισμών Κυριότητας».

– Καλέστε και ενημερώστε εάν αντιληφθείτε βλάβες ή αποξήλωση των κίτρινων πινακίδων σήμανσης που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος της όδευσης του ΤΑΡ.

Τι να κάνετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Οι μη εξουσιοδοτημένες εργασίες στη Ζώνη «Περιορισμών Κυριότητας» ή στις εγκαταστάσεις του αγωγού μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή λειτουργία του και πρέπει να αναφέρονται άμεσα, γι’ αυτό δεν πρέπει να υποτιμούμε κανένα συμβάν που υποπίπτει στην αντίληψή μας.

Σε ό,τι αφορά τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό σχετίζεται με τον αγωγό, καλείτε άμεσα και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου στις γραμμές:

– 210 555 0040: 24ωρη Γραμμή έκτακτης ανάγκης (αστική χρέωση)

– 800 118 1881: 24ωρη Γραμμή έκτακτης ανάγκης (κλήσεις μόνο από σταθερά, χωρίς χρέωση)

Καλείτε στις γραμμές έκτακτης ανάγκης του ΤΑΡ:

– Αν κατά τη διάρκεια εργασιών διαπιστώσετε παρουσία του αγωγού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να διακόψετε αμέσως τις εργασίες.

– Αν δείτε φωτιά κοντά στον αγωγό ή στις εγκαταστάσεις του.

– Αν αντιληφθείτε ότι υπάρχει συμβάν κοντά στον αγωγό ή στις εγκαταστάσεις του (αποκάλυψη του αγωγού, συγκέντρωση στάσιμων νερών, μετατόπιση εδάφους κλπ.).

– Αν ακούσετε παρατεταμένο συριστικό ήχο κοντά στον αγωγό ή στις εγκαταστάσεις του.

«Η ασφαλής λειτουργία του αγωγού παραμένει η βασική μας προτεραιότητα και αξία και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το σύνολο της ομάδας μας, τους συνεργάτες, προμηθευτές και ιδιοκτήτες ή καλλιεργητές γης κατά μήκος του αγωγού, για τη συνεργασία και διαρκή υποστήριξη στην προσπάθεια μας», τονίζει χαρακτηριστικά για το θέμα ο Διευθυντής Λειτουργίας του Αγωγού για την Ελλάδα, κ. Barry Monk.

 

Share

Μετά από μια μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης και με έναυσμα την κορυφαία αναγνώριση που γνωρίζουν τα διαδικτυακά μέσα, η ομάδα μας δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.serressport.gr