«Συμμαχία ΣΕΡΡΑΙΩΝ» | Οι 15 προτάσεις του Αλ.Χρυσάφη για τη στήριξη των χωριών του Δήμου Σερρών

«Συμμαχία ΣΕΡΡΑΙΩΝ» | Οι 15 προτάσεις του Αλ.Χρυσάφη για τη στήριξη των χωριών του Δήμου Σερρών

ΧΡΥΣΑΦΗΣ: Οι 15 προτάσεις της «Συμμαχίας Σερραίων» για τη στήριξη των χωριών του Δήμου Σερρών

Αναλυτικά παρουσιάζεται το πρόγραμμα της Συμμαχίας Σερραίων με θέμα «ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ»:

 1. Μειώνουμε την τιμή του νερού σε όλα τα χωριά κατά 1/3. Αυτό το πετυχαίνουμε με έναν νέο τρόπο τιμολόγησης, µε δράσεις όπως “netmetering” (συμπαραγωγή ενέργειας), ενσωµάτωσης νέων καινοτόµων λύσεων όπως τα έξυπνα υδρόµετρα κ.α. και επενδύσεις σε µονάδα ηλιακής ξήρανσης.
 2. Ιδρύουμε «Γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών» σε κάθε χωριό,  όπου οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση  σε υπηρεσίες του δήμου για έκδοση πιστοποιητικών,  βεβαιώσεων  κ.λ.π. Στα γραφεία αυτά θα υπάρχει και σύστηµα τηλεδιάσκεψης µέσω του οποίου οι κάτοικοι και τα τοπικά συμβούλια θα έχουν οπτικοακουστική πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία του ∆ήµου.
 3. ∆ηµιουργούµε «Γραφεία Ενηµέρωσης Αγροτών» στις έδρες των πρώην Καποδιστριακών ∆ήµων, στο Λευκώνα, στο Μητρούσι και στο Σκούταρι, τα οποία θα παρέχουν ολοκληρωµένη στήριξη και συνεχή πληροφόρηση στον αγρότη.
 4. Εγκαθιστούµε ολοκληρωµένο σύστηµα «έξυπνης γεωργίας», με μέτρηση περιβαλλοντικών συνθηκών υγρασίας, θερμοκρασίας, pH νερού, ένταση φωτός  κ.α.  το οποίο θα βοηθήσει τις αγροτικές εργασίες σε συνεργασία µε το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο.
 5. Υποστηρίζουµε και συμβάλλουμε στη δηµιουργία και λειτουργία δηµοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων στις Σέρρες που για εµάς αποτελεί µοχλό ανάπτυξης.
 6. Επεκτείνουμε, βελτιώνουμε και συντηρούμε τόσο τους αγροτικούς δρόμους όσο και τους δρόμους μέσα στα χωριά.
 7. Εγκαθιστούμε φωτισµό LED σε όλα τα χωριά, τόσο για την εξοικονόµηση ενέργειαςόσο και για την αξιοποίηση «έξυπνων» τεχνολογιών που αποσκοπούν σε µια καλύτερη ποιότητα ζωής.
 8. Κατασκευάζουμε παιδικές χαρές σε κάθε χωριό.
 9. Ενισχύουμε όλους τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και τα αθλητικά σωματεία με πόρους και υποδομές, καθώς  αποτελούν τον πυρήνα ζωής και ζωντάνιας σε κάθε χωριό.
 10. Καθορίζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης και περίφραξης των κοιμητηριών σε όλα τα χωριά.
 11. Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικότερα το πρόβλημα των κουνουπιών, σε συνεργασία με την ΑΝΕΣΕΡ, με έγκαιρους ψεκασμούς και δράσεις που ελαχιστοποιούν τον πληθυσμό τους.
 12. Μειώνουµε κατά 30% τα δηµοτικά τέλη για όλες τις επιχειρήσεις.
 13. Απαλλάσσουµε από τα δηµοτικά τέλη ειδικές κατηγορίες επιχειρηµατιών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ κλπ)
 14. Χορηγούµε πλήρη απαλλαγή για όλες τις νέες επιχειρήσεις για τα 3 πρώτα έτη της λειτουργίας τους και την επεκτείνουμε µε κάθε αύξηση  της απασχόλησης.
 15. Επέκταση, καθαρισμό και συνεχή συντήρηση του δικτύου φρεατίων ομβρύων για αποφυγή πλημμυρών στα χωριά μας.
Share

Μετά από μια μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης και με έναυσμα την κορυφαία αναγνώριση που γνωρίζουν τα διαδικτυακά μέσα, η ομάδα μας δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.serressport.gr