Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων-Κυπέλλου Ε.Π.Σ.Σερρών 2019-20

Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων-Κυπέλλου Ε.Π.Σ.Σερρών 2019-20

Από την Ε.Π.Σ.Σερρών ανακοινώνεται η προκήρυξη των Πρωταθλημάτων Αγωνιστικής περιόδου 2019-20, όπως και η Προκήρυξη Κυπέλλου Ε.Π.Σ.Σερρών 2019-20.

Διαθέσιμα, για τις ενδιαφερόμενες ομάδες, είναι και και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην ανάλογη κατηγορία στο site της Ε.Π.Σ.Σερρών.

Αναλυτικά οι προκηρύξεις.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

 

Μεραρχίας 61, Σέρρες 62125                                                                                                 url : http://www.epss.gr

Τηλ.: 23210 59584, 23210 59893                                                                                           e-mail: epss@otenet.gr

Fax: 23210 59135

Αριθμ. Πρωτ.579

Σέρρες: 12/7/2019

 

Προς

Άπαντα Σωματεία

Έδρες τους

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Κοινοποιούμε τη συνημμένη ταυτάριθμη Προκήρυξη Πρωταθλήματος Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου (Τοπικού), μεταξύ των Σωματείων της Επίλεκτης, Ανώτερης και Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2019-2020.

 

Η Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία χωρίζεται σε δύο (2) υποκατηγορίες, στην «Επίλεκτη Yποκατηγορία» με δώδεκα (12) ομάδες και στην «Ανώτερη Υποκατηγορία» με είκοσι δύο (22) ομάδες.

 

Ημερομηνίες έναρξης των πρωταθλημάτων ορίζονται για την «Επίλεκτη Κατηγορία» το Σαββατοκύριακο 14-15/9/2019 και για την «Ανώτερη Κατηγορία» και το Σαββατοκύριακο 14-15/9/2019, ενώ για την Β΄ Κατηγορία θα σας γνωστοποιηθεί με νεότερο έγγραφο.

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής από όλα τα σωματεία πρέπει να κατατεθούν στην Ένωση το αργότερο ως ακολούθως, με την συμπλήρωση, υπογραφή και σφράγιση του συνημμένου εντύπου συμμετοχής:

 

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μέχρι 26-7-2019 Παρασκευή      |           12:00μ.μ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:   Μέχρι 13-8-2019 Τρίτη                 |           12:00μ.μ

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:                  Μέχρι 23-8-2019 Παρασκευή      |           12:00μ.μ

 

Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, πρέπει να κατατεθεί και το συνημμένο έντυπο σύνθεσης του Δ.Σ των Σωματείων, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.  Στο ίδιο έντυπο υποχρεωτικά πρέπει να γνωστοποιηθεί το e-mail του κάθε σωματείου στο οποίο θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όλα τα έγγραφα που το αφορούν.

 

Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί e-mail από κάποιο σωματείο αυτό είναι υπεύθυνο για να λαμβάνει γνώση της οποιαδήποτε τυχόν αλληλογραφίας που το αφορά, αφού αυτή θα γίνεται ανάρτηση στο site της Ε.Π.Σ Σερρών (www.epss.gr) και στην επίσημη σελίδα της Ε.Π.Σ.Σερρών στο Facebook, χωρίς άλλη ειδοποίηση από την Ε.Π.Σ Σερρών. Έγγραφο το οποίο αναρτήθηκε στον διαδικτυακό χώρο (site) της Ε.Π.Σ. Σερρών (www.epss.gr) θεωρείται ενημερώθηκε το σωματείο για το περιεχόμενό του

 

Στα πλαίσια συμμόρφωσης του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016, είναι αναγκαίο να κατατεθεί μαζί με το έντυπο σύνθεσης του Δ.Σ και πράξη συναίνεσης και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για κάθε μέλος του Δ.Σ υπογεγραμμένη με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

 

Επιπλέον πρέπει να κατατεθεί και το επισυναπτόμενο έγγραφο «ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ/ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ» περί αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων ,των οδηγιών και των αποφάσεων της FIFA και UEFA και της ΕΠΟ (άρθρο 13, 66, 68 του Καταστατικού της ΕΠΟ), δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της Υπογραφής.

 

Επίσης πρέπει να καταβληθεί στην Ένωση το δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα και η ετήσια συνδρομή των σωματείων προς την Ένωση για το έτος 2019.

 

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα για την περίοδο 2019-2020 έχει καθορισθεί με απόφαση του Δ.Σ της Ένωσης ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ 200€
ΑΝΩΤΕΡΗ 130€
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   80€
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ   50€

 

 

Η ετήσια συνδρομή προς την Ένωση για το έτος 2019 έχει καθορισθεί με απόφαση του Δ.Σ σε 150,00€ για όλα τα σωματεία και πρέπει να καταβληθεί μαζί με το δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

 

Συγκεντρωτικά κάθε σωματείο πρέπει να καταβάλει τα παρακάτω ποσά:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ 150€ 200€ 50€ 400€
ΑΝΩΤΕΡΗ 150€ 130€ 50€ 330€
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 150€ 80€  50€* 230 ή 280€
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 150€ 50€  50€* 200 ή 250€

*Για τις ομάδες τις Β΄ Κατηγορίας και τα σωματεία που επανέρχονται από αδράνεια, η συμμετοχή στο Κύπελλο είναι προαιρετική.

 

Τα ποσά αυτά πρέπει να κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Σ ΣΕΡΡΩΝ Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR 60 0172 25700052 5702 1624 232, προσκομίζοντας συγχρόνως στην Ένωση το έγγραφο της Τράπεζας μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

 

Η κλήρωση των αγώνων του Πρωταθλήματος της Επίλεκτης και της Ανώτερης Κατηγορίας, καθώς και της 1ης αγωνιστικής του Κυπέλλου θα γίνει την Τετάρτη 21-8-2019 και ώρα 8:00μ.μ στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ε.Π.Σ Σερρών στο Πάρκο Ομονοίας Σερρών, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης. Η ημερομηνία κλήρωσης πρωταθλήματος της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα γνωστοποιηθεί την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

 

Τονίζεται ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής θα τηρηθεί αυστηρά και τα σωματεία που δεν θα υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση συμμετοχής, θα υποστούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ΚΑΠ και θα υποβιβαστούν στην αμέσως κατώτερη κατηγορία από την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο.

 

Οι ομάδες της Ανώτερης κατηγορίας θα χωρισθούν σε ομίλους με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ Σερρών και θα σας γνωστοποιηθούν την ημέρα της κλήρωσης.

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή στα Πρωταθλήματα Υποδομών (υποχρεωτικά οι ομάδες της Επίλεκτης κατηγορίας), θα πρέπει έγκαιρα να φροντίσουν από 1-7-2019 να εκδώσουν δελτία για τους ποδοσφαιριστές, δεδομένου ότι την ημερομηνία αυτή αρχίζει η έκδοση δελτίων πρώτης εγγραφής και χωρίς δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών δε θα μπορούν να λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα υποδομών.

ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                   ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

 

Μεραρχίας 61, Σέρρες 62125                                                                                                  url : http://www.epss.gr

Τηλ.: 23210 59584, 23210 59893                                                                                           e-mail: epss@otenet.gr Fax: 23210 59135

Αριθμ. Πρωτ.579

Σέρρες: 12/7/2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

                                   

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, έχοντας υπόψη:

1.- Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία

2.- Το Καταστατικό της, τον Κ.Α.Π. και τους Κανονισμούς της ΕΠΟ

3.- Τους βαθμολογικούς Πίνακες Πρωταθλήματος περιόδου 2018-2019

4.- Την από 11-6-2019 απόφαση του Δ.Σ. της

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

τους αγώνες του Τοπικού Πρωταθλήματος Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου περιόδου 2019-2020 μεταξύ των Σωματείων Α΄ και Β΄ κατηγορίας στους οποίους δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παρακάτω Σωματεία και των οποίων η συμμετοχή είναι υποχρεωτική, διαφορετικά επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις. Η Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία χωρίζεται σε δύο (2) υποκατηγορίες στην «Επίλεκτη υποκατηγορία» με δώδεκα (12) ομάδες η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «Επίλεκτη Κατηγορία» και στην «Ανώτερη Υποκατηγορία» με είκοσι δύο (22) ομάδες, η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «Ανώτερη Κατηγορία».

 

Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 1. ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
 1. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΡΥΣΟΥ
 1. ΔΟΞΑ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ
 1. ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ
 1. ΑΡΗΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ
 1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
 1. ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ
 1. ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ
 1. ΑΣΤΗΡ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
 1.  ΔΟΞΑ Ν.ΣΚΟΠΟΥ
11.  ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ
     12.  ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

 

Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

1.    ΕΛΠΙΣ ΠΡΟΒΑΤΑ 12. ΑΡΗΣ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ
2.    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ 13. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΣ
3.    ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ 14. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
4.    ΑΡΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 15. ΠΗΓΑΣΟΣ
5.    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 16. ΑΚΡΙΤΑΙ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΥ
6.    ΠΑΕ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 17. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ
7.    ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 18. ΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
8.    ΝΙΓΡΙΤΑ 2018 19. ΠΟΣ 2000
9.    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 20. ΑΣΤΗΡ ΠΕΠΟΝΙΑΣ
10.  Π.Σ ΣΕΡΡΕΣ 21. ΑΣΠΙΣ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ
11.  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΖΙΧΝΗΣ 22. ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

 

Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

 1. ΑΓΩΝ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ
 1. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ
 1. ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ
 1. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΚΑΡΠΕΡΗΣ
 1. Μ.Γ.Σ ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ
 1. ΤΡΙΕΘΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ
 1. ΣΤΡΥΜΩΝ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ
 1. ΠΑΟΤ Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣ
 1. ΟΙΝΟΥΣΙΑΚΟΣ ΟΙΝΟΥΣΑΣ
 1. ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 1. ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΩΠΟΥ
 1. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
 1. ΑΤΡΟΜ. ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
 1. ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
 1. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
 1. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ
 1. ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ
 1. ΒΙΣΑΛΤΙΑΚΟΣ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

 

Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σωματεία που δεν μετείχαν)

 1. ΑΣΤΡΑΠΗ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ
57.   ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ
 1. Α.Ο.ΚΕΣΣΑΝΗΣ
58.   ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ
 1. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ
59.   ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΒΑΤΑ
 1. ΑΡΗΣ ΚΡΗΝΙΔΑΣ
60.   ΒΙΣΑΛΤΙΑΚΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
 1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΛ-ΛΒΔΧ
61.   ΗΔΩΝΑΣ ΜΥΡΚΙΝΟΥ
 1. ΣΤΡΥΜΩΝ ΑΧΙΝΟΥ
62.   ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
 1. ΔΟΞΑ ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙΟΥ
63.   ΝΙΚΑΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
 1. ΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
64.   ΣΙΝΤΙΚΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
 1. Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ
65.   ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
 1. ΘΥΕΛΛΑ ΣΕΡΡΩΝ
66.   ΙΚΑΡΟΣ ΛΙΒΑΔΙΑΣ
 1. ΔΟΞΑ Ν.ΜΠΑΦΡΑΣ
67.   ΠΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 1. ΑΣΠΙΣ ΤΕΡΠΝΗΣ
68.   ΔΟΞΑ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
 1. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ
69.   ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΟΝΤΙΩΝ
 1. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
70.   ΑΡΗΣ ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
 1. ΠΑΟΚ ΤΡΑΓΗΛΟΥ
71.   ΣΕΡΡΕΣ 85
 1. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ Α. Ε.
72.   ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
 1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ
73.   ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ
 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΜΑΛ-ΘΡΑΚΙΚΟΥ
74.   ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
 1. ΔΑΦΝΟΥΔΙΑΚΟΣ ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ
75.   ΠΟΔΟΣΦΑΙΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΠΕΤΡΑΣ
 1. ΕΛΠΙΔΕΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
76.   ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ
 1. ΠΑΟΚ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
77.   ΑΚΑΔ. ΠΟΔ/ΡΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΣ
 1. ΕΛΠΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑΣ
78.   ΑΕΤΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
 1. Μ.Α.Σ. ΑΜΦΙΠΟΛΗ 2000
79.   ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
 1. ΘΗΣΕΥΣ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ
80.   Α.Ε.Δ. ΑΧΙΝΟΥ ΔΑΦΝΗΣ
 1. Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑ
81.   Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΦΕΛΙΝΟΥ
 1. ΣΤΡΥΜΩΝ ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙΟΥ
82.   ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
 1. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ
83.   ΛΕΩΝ Ν. ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ
 1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΑΝΗΣ
84.   ΔΟΞΑ ΔΑΦΝΗΣ
 1. ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ
85.   ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ
 1. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
86.   ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ
 1. ΑΡΗΣ ΚΑΜΑΡΩΤΟΥ
87.   ΕΛΠΙΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
 1. Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
88.   ΔΟΞΑ ΣΗΣΑΜΙΑΣ
 1. ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ
89.   ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ
 1. ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΩΝ
90.   ΕΛΠΙΔΕΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ
 1. ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
91.   ΡΟΔΟΠΟΛΗ 97 ΜΠΕΛΕΣ
 1. Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ
92.   ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 1. ΕΛΠΙΔΕΣ ΧΡΥΣΟΥ
93.   ΟΡΦΕΑΣ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ
 1. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΖΙΧΝΗΣ
94.   Α.Σ.ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ
 1. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΘΗΣ
95.   ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
 1. ΑΡΗΣ ΜΕΣΟΡΑΧΗΣ
96.   ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
 1. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΕΝΙΚΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
97.   ΔΟΞΑ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ
 1. ΑΡΗΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
98.   ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ
 1. ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
99.   ΑΘ.ΔΙΑΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ
 1. Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΞΗΡΟΤΟΠΟΥ
100. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
 1. ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΠΟ ΣΕΡΡΩΝ
101. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΟΛΟΥ
 1. Α.Ν. ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ
102. ΔΟΞΑ ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 1. ΛΙΒΑΔΙΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΙΑΣ
103. ΠΑΜΒΛΑΧΙΑΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 1. ΟΡΦΕΑΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ
104. ΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΝΕΟΧ. ΣΙΝΤΙΚΗΣ
 1. Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ
105. ΔΟΞΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
 1. ΔΟΞΑ ΤΡΙΑΔΟΣ
106. ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ
 1. ΣΤΡΥΜΩΝ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
107. ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΠΗΓΗΣ
 1. Γ.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
108. Μ.Γ.Σ. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
 1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ
109. ΕΛΠΙΣ ΧΟΡΤΕΡΟΥ
 1. ΚΟΠΑΤΣΙΑΝΟΣ ΒΕΡΓΗΣ
110. ΑΡΗΣ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ
 1. ΣΑΛΑΜΙΣ ΓΟΝΙΜΟΥ
111. ΦΩΣΤΗΡ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ
 1. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΙΒΗΡΩΝ
 

 

 

 

 1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση για σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ Σερρών και των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό.

Με την αποδοχή της Προκήρυξης συντελείται σύμβασης.

Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη, έχει συνέπεια τις κυρώσεις του άρθρου 7 του ΚΑΠ.

 

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ημερομηνία έναρξης των αγώνων του Πρωταθλήματος αυτού ορίζεται για την Επίλεκτη στις 14-15/09/2019 και για την Ανώτερη Κατηγορία στις 14-15/9/2019, ενώ η έναρξη της Β΄ Κατηγορίας θα γίνει αργότερα.

 

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ (ΠΑΡΑΒΟΛΟ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής από όλα τα σωματεία πρέπει να κατατεθούν στην Ένωση το αργότερο ως ακολούθως, με την συμπλήρωση, υπογραφή και σφράγιση του συνημμένου εντύπου συμμετοχής:

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μέχρι 26-7-2019 Παρασκευή      |           12:00μ.μ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:   Μέχρι 13-8-2019 Τρίτη                 |           12:00μ.μ

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:                  Μέχρι 23-8-2019 Παρασκευή      |           12:00μ.μ

 

Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, πρέπει να κατατεθούν:

 

(α) Το συνημμένο έντυπο σύνθεσης του Δ.Σ των Σωματείων, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.  Στο ίδιο έντυπο υποχρεωτικά πρέπει να γνωστοποιηθεί το email του κάθε σωματείου στο οποίο θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όλα τα έγγραφα που το αφορούν.

Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί e-mail από κάποιο σωματείο αυτό είναι υπεύθυνο για να λαμβάνει γνώση της οποιαδήποτε τυχόν αλληλογραφίας που το αφορά, αφού αυτή θα αναρτάται και στο site της Ε.Π.Σ Σερρών (www.epss.gr) και στην επίσημη σελίδα της Ε.Π.Σ.Σερρών στο Facebook, χωρίς άλλη ειδοποίηση από την Ε.Π.Σ Σερρών. Έγγραφο το οποίο αναρτήθηκε στον διαδικτυακό χώρο (site) της Ε.Π.Σ. Σερρών (www.epss.gr) θεωρείται πως ενημερώθηκε το σωματείο για το περιεχόμενό του

 

(β) Στα πλαίσια συμμόρφωσης του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016, είναι αναγκαίο να κατατεθεί μαζί με το έντυπο σύνθεσης του Δ.Σ και πράξη συναίνεσης και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για κάθε μέλος του Δ.Σ υπογεγραμμένη με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

 

(γ) Επιπλέον πρέπει να κατατεθεί και το επισυναπτόμενο έγγραφο «ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ/ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ» περί αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων ,των οδηγιών και των αποφάσεων της FIFA και UEFA και της ΕΠΟ (άρθρο 13, 66, 68 του Καταστατικού της ΕΠΟ), δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της Υπογραφής.

 

(δ) Επίσης πρέπει να καταβληθεί στην Ένωση το δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα και η ετήσια συνδρομή των σωματείων προς την Ένωση για το έτος 2019.

 

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα για την περίοδο 2019-2020 έχει καθορισθεί με απόφαση του Δ.Σ της Ένωσης ως εξής:

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ 200€
ΑΝΩΤΕΡΗ 130€
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   80€
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ   50€

 

 

Η ετήσια συνδρομή προς την Ένωση για το έτος 2019 έχει καθορισθεί με απόφαση του Δ.Σ σε 150,00€ για όλα τα σωματεία και πρέπει να καταβληθεί μαζί με το δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

 

Συγκεντρωτικά κάθε σωματείο πρέπει να καταβάλει τα παρακάτω ποσά:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ 150€ 200€ 50€ 400€
ΑΝΩΤΕΡΗ 150€ 130€ 50€ 330€
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 150€ 80€  50€* 230 ή 280€
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 150€ 50€  50€* 200 ή 250€

*Για τις ομάδες τις Β΄ Κατηγορίας και τα σωματεία που επανέρχονται από αδράνεια, η συμμετοχή στο Κύπελλο είναι προαιρετική.

 

Τα ποσά αυτά πρέπει να κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Σ ΣΕΡΡΩΝ Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR 60 0172 25700052 5702 1624 232, προσκομίζοντας συγχρόνως στην Ένωση το έγγραφο της Τράπεζας μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

 

Το παράβολο για την υποστήριξη των ενστάσεων καθορίζεται σε 150,00€ για κάθε ένσταση.

 

Η κλήρωση των αγώνων του Πρωταθλήματος της Επίλεκτης και της Ανώτερης κατηγορίας καθώς και της 1ης αγωνιστικής του Κυπέλλου θα γίνει την Τετάρτη 21-8-2019 και ώρα 8:00μμ στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ε.Π.Σ Σερρών στο Πάρκο Ομονοίας Σερρών, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης. Η ημερομηνία κλήρωσης πρωταθλήματος της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα γνωστοποιηθεί την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

 

Τονίζεται ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής θα τηρηθεί αυστηρά και τα σωματεία που δεν θα υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση συμμετοχής, θα υποστούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ΚΑΠ και θα υποβιβαστούν στην αμέσως κατώτερη Κατηγορία από την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο.

 

 

 

 1. ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑ (ΓΗΠΕΔΟ) ΟΜΑΔΑΣ

Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή υποχρεούνται να γνωρίσουν στην Ένωση τα χρώματα της στολής των ποδοσφαιριστών τους και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουν στους αγώνες αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ.

Γηπεδούχες ομάδες με την έννοια του ΚΑΠ, είναι εκείνες που αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα ή στα γήπεδα άλλων ομάδων ή Αρχής, τα οποία όμως έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες για αγώνες του Πρωταθλήματος αυτού, έχοντας αναλάβει και την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων τα μέσα πρώτων βοηθειών και γιατρό.

Η ομάδα που δηλώνει ως έδρα της γήπεδο που ανήκει σε άλλη ομάδα ή Αρχή πρέπει να συνοδεύει τη σχετική δήλωση με έγγραφη συγκατάθεση της ομάδας ή Αρχής, στην κυριότητα των οποίων ανήκει το γήπεδο που δηλώνεται ή του οποίου έχουν τη χρήση.

Στην περίπτωση ενδεχόμενης αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου, κατά τα προαναφερόμενα, η ομάδα έχει την υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα της το γήπεδο που θα ορίσει η Ένωση, οπότε και αποκτά την ιδιότητα της γηπεδούχου και έχει γενικά όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ΄ αυτή.

Όλες ανεξαρτήτως οι ομάδες που διαθέτουν το γήπεδό τους για αγώνες Πρωταθλημάτων, είτε των ιδίων είτε άλλων ομάδων, οφείλουν επί ποινή απαραδέκτου της δήλωσης συμμετοχής να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση των γηπέδων αυτών και των εγκαταστάσεων για όλους του αγώνες της Ε.Π.Σ ΣΕΡΡΩΝ.

Τα γήπεδα των αγώνων και τα γηπεδούχα σωματεία ορίζονται από την Ένωση με τον καταρτισμό του προγράμματος των αγώνων.

 

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Το πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτισθεί ύστερα από κλήρωση. Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων η ημέρα έναρξης και η ώρα θα ορισθούν με το πρόγραμμα των αγώνων.

Κάθε αναγκαία μεταβολή του προγράμματος θα κοινοποιείται σε όλα τα σωματεία και λοιπούς ενδιαφερομένους.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούται όμως να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους και το αρμόδιο τμήμα τάξης τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Το 24/ωρο αρχίζει από την στιγμή αποστολής του e-mail ή της ανάρτησης στο διαδυκτιακό τόπο (site) της ΕΠΣ Σερρών (www.epss.gr) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ειδοποίησης από τη διοργανώτρια έστω και τηλεφωνικά από την γραμματεία της Ε.Π.Σ.

Οι αγώνες θα γίνονται Σάββατο ή Κυριακή πρωί ή απόγευμα ή και καθημερινές και γιορτές, όπως η Ε.Π.Σ. θα κρίνει αναγκαίο για την έγκαιρη λήξη του Πρωταθλήματος.

 

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και η διάρκειά τους θα είναι 90΄λεπτά της ώρας, σε δύο ημίχρονα από 45΄λεπτά το καθένα (άρθρο 11 του ΚΑΠ).

 

 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ

Στους αγώνες του πρωταθλήματος θα ορίζονται παρατηρητές από την Ε.Π.Σ.(άρθρο 13 του ΚΑΠ).

Σωματεία που επιθυμούν να παραβρίσκεται στους αγώνες τους παρατηρητής αγώνα, εκτός αυτών που ορίζει το Δ.Σ, βαρύνονται με την αποζημίωσή του.

 

 1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ

Για κάθε αποτέλεσμα αγώνα οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΑΠ. Η κατάταξη των ομάδων στον βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωσή τους από το Δ.Σ της Ένωσης θα γίνει σύμφωνα με το ίδιο άρθρο (20 του ΚΑΠ)

Η Ένωση θα προβεί στην συμπλήρωση της παρούσας προκήρυξης μετά την Γενική Συνέλευση.

 

 1. ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ

Η άδεια τέλεσης των αγώνων εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας για θέματα Αθλητισμού της Περιφερειακής ενότητας Σερρών και υπεύθυνη είναι πάντα η γηπεδούχος ομάδα.

Η παραπάνω άδεια χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει άδεια λειτουργίας.

Υπόχρεος για την άδεια λειτουργίας του γηπέδου είναι η γηπεδούχος ομάδα. Η άδεια εκδίδεται από τον Δήμο όπου ανήκει η αθλητική εγκατάσταση.

Θα πρέπει έγκαιρα να τακτοποιηθούν τυχόν ελλείψεις των γηπέδων, ώστε σε συνεργασία με τους Δήμους να φροντίσετε να εξασφαλισθεί η άδεια λειτουργίας των γηπέδων σας, αλλά και να τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες του γηπέδου σας. Διαφορετικά δεν θα γίνουν αγώνες στο γήπεδο της ομάδας και το σωματείο θα υποστεί τις ανάλογες συνέπειες.

 

 1. ΑΝΑΒΟΛΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Αγώνας που λόγω καιρικών συνθηκών αναβάλλεται ή διακόπτεται διεξάγεται μέσα σε 15 ημέρες από την αναβολή του ή την διακοπή του, σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ (άρθρο 21 σε συνδυασμό με άρθρο 10 παργ 4 του ΚΑΠ) εκτός αν οριστεί διαφορετικά από το Δ.Σ για λόγους ανωτέρας βίας.

Επίσης καμία αναβολή αγώνα δεν θα γίνει σε περίπτωση συμμετοχής ποδοσφαιριστών σε οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση όπως π.χ σχολικές εκδρομές κλπ.

 

 1. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής ομάδας σε αγώνες Πρωταθλήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 του ΚΑΠ. Ομάδα μη κατερχόμενη να αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες του Πρωταθλήματος της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή της, δεν μπορεί να επανέλθει στο Πρωτάθλημα αυτό, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού Πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ.

 

 1. ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
 2. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή:

α)Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή

β)Την Κάρτα Υγείας η οποία έχει ισχύ από 1/8/19, είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

Έκδοση και Ισχύς
1. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή εκδίδεται και ανανεώνεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Η έκδοση και ανανέωση της γίνεται ατελώς, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρηση της.
2. Εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων:
α) Κλινική εξέταση
β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
3. Αναλόγως των ευρημάτων των ως άνω υποχρεωτικών εξετάσεων και εφόσον οι ιατροί της παρ. 1 του άρθρου 4 κρίνουν σύμφωνα με την επιστημονική κρίση τους απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση, δύνανται να παραπέμπουν τον αθλητή για περαιτέρω εξετάσεις.

Θεώρηση
1. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.

 

γ) Το Δελτίο πιστοποίησης προπονητή το οποίο εκδίδεται από την ΕΠΣ .

 

 1. 2. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α τις τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.
 2. 3. Ο έλεγχος γίνεται από το διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του διαιτητή συμπλήρωση του Φ. Α ή, όταν ποδοσφαιριστής λαμβάνει μέρος στον αγώνα μετά την έναρξή του κατά τη στιγμή που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.
 3. 4. Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του Φ. Α οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να ζητήσουν σ’ αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας.

 

.      Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλλου χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφίων α και β της παργρ. 1 του παρόντος νομίμως εκδοθέντων. Ο διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν παρά ταύτα ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα η συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική, η υπαίτια δε ομάδα, σε περίπτωση παραδοχής ενστάσεως ή καταγγελίας υφίσταται τις προβλεπόμενες για την περίπτωση κυρώσεις.

5β. Απαγορεύεται επίσης η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο των αναπληρωματικών, του εκτελούντος χρέη προπονητή χωρίς την κατάθεση του Δελτίου πιστοποίησης προπονητή.

. Σε παράβαση των ως άνω ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο με ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες.

 

13.- ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Tα ποδοσφαιρικά σωματεία υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν πρώτους προπονητές σε όλα τα τμήματά τους, όπου τούτο είναι υποχρεωτικό, κατόχους διπλωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1.

Τα Σωματεία της Επίλεκτης κατηγορίας υποχρεωτικά προσλαμβάνουν προπονητές με ΔΙΠΛΩΜΑ UEFA C΄ τουλάχιστον και με ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ τριετούς διάρκειας σε ισχύ.

Στις άλλες κατηγορίες η πρόσληψη προπονητή είναι προαιρετική, δεν μπορούνε όμως να δίνουν οδηγίες από την τεχνική περιοχή οι δηλωμένοι ως μασέρ  ή εκπρόσωποι ομάδων κλπ, χωρίς να κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης που χορηγείται από την Ε.Π.Σ, προσκομίζοντας οι ομάδες τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή οι οποίοι δεν κατέχουν το Δελτίο Πιστοποίησης (που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ) απαγορεύεται να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) και να δίνουν οδηγίες. Προπονητές απαγορεύεται να είναι δηλωμένα πρόσωπα  με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα  και να βρίσκονται στην Τεχνική περιοχή.

Ο έλεγχος εναπόκειται στους εκάστοτε διαιτητές των αγώνων.

Σωματεία που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 3, 6 και 10 του κανονισμού Προπονητών, παραπέμπονται στα αρμόδια Πειθαρχικά όργανα της ΕΠΣ και με απόφαση του Δ.Σ θα τα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο μέχρι 200,00€.

Το πρόστιμο αυτό θα διπλασιάζεται εάν δεν γίνει συμμόρφωση μέσα σε δεκαπέντε μέρες.

 

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε όλη την διάρκεια του αγώνα, ενός (1) ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών, γεννηθέντες την 01.01.2001 και εντεύθεν για την Επίλεκτη Κατηγορία και ενός (1) ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των δεκαεπτά (17)  ετών για την Ανώτερη Κατηγορία, γεννηθέντες από 01.01.2002 και εντεύθεν. Η μη τήρηση της παρούσας πρόβλεψης συνιστά αντικανονική συμμετοχή και χορηγεί το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως (άρθρο 23 παρ. 1ε του Κ.Α.Π.).

 

 (β) Στους αγώνες των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο). Στους ίδιους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές ομάδες. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.

 

 1. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Το Δ.Σ. της ΕΠΣ αποφάσισε την επιλογή με ορισμό των διαιτητών και εποπτών όλων των αγώνων της αρμοδιότητάς της για τη διανυόμενη περίοδο 2019-2020. (άρθρο 12 του ΚΑΠ).

Δύναται να διεξάγονται αγώνες με έναν διαιτητή και ένα βοηθό ή και μόνο με έναν διαιτητή ανάλογα με την κρισιμότητα του αγώνα.  Στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ούτε οι αναπληρωτές τους (επόπτες),τότε για τη διεξαγωγή του αγώνα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ΚΑΠ.

 

 1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

Θα συμπληρωθεί μετά την Γενική Συνέλευση με συμπληρωματική προκήρυξη.

 

 1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ – ΜΠΑΛΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

(α)Κάθε μία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες υποχρεούται να είναι εφοδιασμένη με φαρμακευτικό υλικό για χρήση των ποδοσφαιριστών της.

Επίσης τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να φροντίζουν για την παρουσία γιατρού αγώνα και στη διάθεσή του πρέπει να έχουν φαρμακευτικό υλικό πρώτων βοηθειών με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡ.2 του ΚΑΠ

Κρίνεται σκόπιμο σε κάθε γήπεδο να υπάρχει κολάρο λαιμού, και εργαλείο για την επαναφορά της γλώσσας.

(β)Η Ε.Π.Σ Σερρών θα καλύπτει με ιατρικό προσωπικό τους αγώνες με άτομα που θα προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Στην περίπτωση που η γηπεδούχος ομάδα επιθυμεί να καλύπτει με δικό της ιατρικό προσωπικό τους εντός έδρας αγώνες της, θα πρέπει να κοινοποιήσει εγγράφως στην Ε.Π.Σ τα απαραίτητα έγγραφα με τα στοιχεία του ιατρικού προσωπικού καθώς επίσης και βεβαίωση για την υποχρεωτική παρουσία του σε όλους τους εντός έδρας αγώνες. Στην περίπτωση απουσίας ιατρικού προσωπικού, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή.

(γ)Η γηπεδούχος ομάδα πρέπει να έχει στη διάθεση του διαιτητή, από την έναρξη του αγώνα μέχρι τη λήξη του, τέσσερις (4) μπάλες η δε φιλοξενούμενη δύο (2) μπάλες και σε καλή κατάσταση.

Για την μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί αποφασίζει ο διαιτητής.

(δ)Σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και κύπελλα επιτρέπονται μέχρι τέσσερις (4) αλλαγές σε κάθε αγώνα. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποβλήθηκε από το διαιτητή.

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η οικονομική οργάνωση, διαχείριση και επιστασία των αγώνων του πρωταθλήματος αυτού ανατίθεται από την Ένωση στα εκάστοτε γηπεδούχα σωματεία.

Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τη μετακινούμενη ομάδα.

Εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το σύνολο της δαπάνης διαιτησίας (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης), ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας και η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή έως 500,00€.

Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στην διοργανώτρια, δεν ορίζονται οι αγώνες της ομάδας αυτής, κατακυρώνονται δε υπέρ της αντιπάλου ομάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ άρθρο 12 παργ. 16.

Όλες οι εισπράξεις του αγώνα, ύστερα από την αφαίρεση των τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεων, διαχειρίζεται και καρπώνεται το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο όμως υποχρεούται να καταβάλει όλα τα έξοδα του αγώνα.

Το μετακινούμενο σωματείο δεν έχει καμία ανάμιξη στις εισπράξεις.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν στους τυχόν αγώνες κατάταξης, που θα διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα και στους οποίους τις καθαρές εισπράξεις θα μοιράζονται εξ ίσου τα αντίπαλα σωματεία κατά περίπτωση. Το ίδιο θα γίνεται και στην περίπτωση που θα υπάρξει παθητικό, το οποίο θα καταβάλουν εξίσου τα διαγωνιζόμενα Σωματεία.

Η Ένωση παραιτείται από τα ποσοστά της από τις εισπράξεις των αγώνων, υπέρ των σωματείων.

Οι τιμές των εισιτηρίων για όλους τους αγώνες καθορίζονται για τις ομάδες της Επίλεκτης και Α΄ Ερασ/κής μέχρι πέντε ευρώ (5€) ενώ για τις ομάδες της Β΄ μέχρι τρία ευρώ(3€). Καμία προσαύξηση με οποιοδήποτε τρόπο (λαχνοί κλπ) δεν μπορεί να γίνει στην τιμή αυτή χωρίς απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ. Σε αντίθετη περίπτωση το Δ.Σ της Ε.Π.Σ επιβάλλει πρόστιμό με απόφαση του Δ.Σ..

 

 1. ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ

Στην πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια.

Στα σωματεία τα οποία δε θα επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή και των οποίων κανένας ποδ/στής τους δεν θα τιμωρηθεί στους αγώνες πρωταθλήματος ή Κυπέλλου θα απονεμηθούν Κύπελλα ήθους.

 

 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις του άρθρου 23 του ΚΑΠ και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του.

Το παράβολο των ενστάσεων καθορίστηκε σε 150,00€.

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια αθλητικά όργανα.         

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ –ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΩΝ- ΠΟΙΝΕΣ

Ως προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΑΠ

 

 1. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΑ

Για τους αγώνες της Επίλεκτης κατηγορίας θεσπίζεται ο θεσμός «Επικεφαλής Διοργάνωσης Αγώνα» όπου κάθε ομάδα πρέπει να ορίσει τουλάχιστον δύο άτομα. Τα συγκεκριμένα άτομα θα πιστοποιηθούν από την Ε.Π.Σ Σερρών.

Τα καθήκοντά του Επικεφαλή Διοργάνωσης Αγώνα ορίζονται τα εξής:

 1. Υποδοχή, ταυτοποίηση και τακτοποίηση των αξιωματούχων του αγώνα καθώς και των αθλητών και παραγόντων της φιλοξενούμενης ομάδας. Να διαμορφώνει κατάλληλες συνθήκες για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας καθώς και των παραγόντων της.
 2. Συνεργασία με τους διαιτητές και τον παρατηρητή του αγώνα πριν την έναρξή του, για κάθε θέμα που αφορά τον ομαλή διεξαγωγή του όπως π.χ. χρώματα στολών, χώρος προετοιμασίας-προθέρμανσης αθλητών.
 3. Επίβλεψη συνεχώς της τήρησης των μέτρων ασφάλειας και τάξης. Να επιβλέπει την τάξη στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια, επιτρέποντας να είναι παρόντα μόνο τα άτομα που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα καθώς και στην λίστα του παρατηρητή. Πρέπει οπωσδήποτε μεριμνά για το κλείδωμα όλων των θυρών που οδηγούν στην πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο και να διατηρεί τα κλειδιά καθόλη την διάρκεια του αγώνα.
 4. Να διατηρεί πλήρη συνεργασία με τον παρατηρητή και τους διαιτητές πριν, κατά την διάρκεια, και μετά το τέλος του αγώνα σε όλα τα επίπεδα με στόχο την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πιθανή διαχείριση αντεγκλήσεων.
 5. Να διατηρεί επαφή με την Επιτροπή Πρωταθλημάτων, Κυπέλλου της ΕΠΣ Σερρών, με το ΔΣ της ΕΠΣ Σερρών και τους εκπροσώπους των άλλων Σωματείων της κατηγορίας που ανήκουν. Να αξιολογεί οποιαδήποτε έκτακτα συμβάντων πριν, κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος του αγώνα, τα οποία επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια, την φιλοξενία, την προστασία και γενικότερα την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Να αναφέρει οτιδήποτε στον παρατηρητή του αγώνα οτιδήποτε δεν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό και την δεοντολογία της ομαλής διεξαγωγής των αγώνων.
 6. Το έργο επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω προετοιμασίας που καλύπτει ένα φάσμα ενδεχόμενων συμβάντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ασφάλεια των θεατών ή να διακόψουν την ομαλή λειτουργία.
 7. Να μεσολαβεί και να συμβουλεύεται αρμόδιες υπηρεσίες για ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια.

Ο Επικεφαλής Διοργάνωσης Αγώνα των ομάδων πιστοποιείται από την Ε.Π.Σ. Σερρών. Κάθε ομάδα της Επίλεκτης Κατηγορίας πρέπει να πιστοποιήσει δύο ή περισσότερα άτομα. Για την πιστοποίηση κάθε ατόμου χρειάζεται η συμπλήρωση του συνημμένου εντύπου καθώς και η αποστολή της φωτογραφίας του σε ψηφιακή μορφή στο mail: epss@otenet.gr. Η διαδικασία της πιστοποίησης είναι δωρεάν. Σε κάθε αγώνα θα ορίζεται από το σωματείο της γηπεδούχου ομάδας υποχρεωτικά ένας Επικεφαλής Διοργάνωσης Αγώνα.

Στην περίπτωση οποιαδήποτε αρνητικής διένεξης του Επικεφαλή Διοργάνωσης Αγώνα με τους αξιωματούχους του αγώνα θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του Επικεφαλή Διοργάνωσης Αγώνα από τους επόμενους αγώνες του πρωταθλήματος καθώς και την επιβολή χρηματικής ποινής από το Δ.Σ της Ε.Π.Σ. Σερρών στο σωματείο που ανήκει.

 

 1. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Ε.Π.Σ Σερρών έχει αποκλειστικά τα ραδιοτηλεοπτικά δικαίωματα και τα δικαιώματα διαδικτυακής (μέσω ίντερνετ) μετάδοσης WEB TV ή και οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης,  των τοπικών πρωταθλημάτων ευθύνης της.

Κάθε σύμβαση παραχώρησης των αναφερομένων δικαιωμάτων μεταξύ ενός σωματείου και ενός δικαιούχου φορέα θα πρέπει να εγκρίνεται από το Δ.Σ της Ε.Π.Σ. Σερρών.

Απαγορεύεται η απευθείας (ζωντανή) μετάδοση κάθε αγώνα όταν η σύμβαση παραχώρησης των δικαιωμάτων δεν έχει εγκριθεί από τη διοργανώτρια.

Αν ένας αγώνας μεταδοθεί χωρίς άδεια σε οποιοδήποτε μέσο, το Δ.Σ της Ε.Π.Σ. Σερρών διατηρεί το δικαίωμα να τιμωρήσει την γηπεδούχο ομάδα με κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντιπάλου και χρηματική ποινή έως 500€. Η είσοδος των ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων στα γήπεδα επιτρέπεται, μετά από σχετική έγγραφη άδεια της Ε.Π.Σ Σερρών, μόνο σε αγώνες για την μετάδοση των οποίων έχει εγκριθεί σχετική σύμβαση.

Η Ε.Π.Σ Σερρών, ως αποκλειστικός φορέας διοργάνωσης αγώνων ποδοσφαίρου στον Νομό Σερρών, επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της, σύμφωνα με το Καταστατικό της και τον Κ.Α.Π., αναφορικά με την εμπορική και ραδιοτηλεοπτική εκμετάλλευση των αγώνων, καθώς και κάθε άλλου συναφούς δικαιώματος, ήχου, εικόνας και περιεχομένου των αγώνων σε κάθε ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό και διαδικτυακό μέσο.

 

 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(α)Τα Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα, όπως και αυτά της διαδικτυακής τηλεόρασης WEB TV ή και οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης,  βάσει της προκήρυξης και με τη δήλωση συμμετοχής παραχωρούνται στη διοργανώτρια Ε.Π.Σ Σερρών, χωρίς να έχουνε κανένα δικαίωμα ανάμειξης.

(β) Η διεξαγωγή των αγώνων του Πρωταθλήματος αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αγώνων ποδοσφαίρου (ΚΑΠ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

(γ) Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Σ Σερρών σαν διοργανώτριας των παραπάνω πρωταθλημάτων και των σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σ΄ αυτά. Το Διοικητικό συμβούλιο της Ε.Π.Σ Σερρών διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο, ακόμη και μετά την έναρξη των αγώνων.

(δ) Αν για οποιοδήποτε λόγο, η έναρξη των πρωταθλημάτων την περίοδο 2019-2020, δεν μπορεί να γίνει με τον προκαθορισμένο αριθμό ομάδων στις ανάλογες Κατηγορίες, τότε ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετάσχουν στις Κατηγορίες θα αποφασιστεί από το Δ.Σ της Ε.Π.Σ Σερρών. Στην περίπτωση όμως αυτή δεν μπορούν να προβιβασθούν ομάδες που υποβιβάστηκαν την περίοδο 2018-2019. Συγκεκριμένα και για την Ανώτερη Κατηγορία, ο αριθμός των ομάδων δύναται να αυξηθεί από είκοσι δύο(22) σε είκοσι τέσσερις(24), εφόσον κριθεί ότι υπάρχει ο ελάχιστος απαραίτητος αριθμός ομάδων για την διεξαγωγή του πρωταθλήματος της Β΄ Κατηγορίας.

(ε) Η κάθε φύσης διαφορές που προέρχονται και δημιουργούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών που διέπουν το ποδόσφαιρο και αφορούν τις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες, επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα αθλητικά όργανα, απαγορευμένης κάθε προσφυγής στα πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ.

(ζ) Οι ομάδες της Επίλεκτης Κατηγορίας θα συμμετέχουν υποχρεωτικά με την ανάλογη ομάδα στην ηλικιακή κατηγορία που επιθυμούν, στα πρωταθλήματα υποδομών της Ε.Π.Σ όπως αυτά διοργανώνονται από την Ε.Π.Σ Σερρών.

(στ) Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις του ΚΑΠ και της Αθλητικής Νομοθεσίας που ισχύει, θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ της Ένωσης.

 

ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                   ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ

 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

 

Μεραρχίας 61, Σέρρες 62125                                                                                     url : http://www.epss.gr

Τηλ.: 23210 59584, 23210 59893                                                                              e-mail: epss@otenet.gr

Fax: 23210 59135

Αριθμ.Πρωτ. 580

Σέρρες: 12/7/2019

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Ε.Π.Σ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020

 

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, έχοντας υπόψη:

1.- Την ισχύουσα αθλητική Νομοθεσία.

2.- Το Καταστατικό της, τον Κ.Α.Π και τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο

3.- Την από 11/06/2019 απόφαση του Δ.Σ

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Τους αγώνες κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών της Ε.Π.Σ Σερρών περιόδου 2019-2020.

 

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ

Η συμμετοχή στους αγώνες Κυπέλλου Ερασιτεχνών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τις ομάδες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Α΄ Kατηγορίας (Επίλεκτη και Ανώτερη), για τις ομάδες της Γ΄ Εθνικής και προαιρετική για τις υπόλοιπες κατηγορίες (άρθρο 49 του ΚΑΠ).

 

 1. ΔΗΛΩΣΗ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ομάδες που έχουν υποχρέωση ή δικαίωμα συμμετοχής στο Κύπελλο αυτό, οφείλουν να υποβάλουν μέχρι 14-8-2019 Tετάρτη 12:00μ.μ, το επισυναπτόμενο έντυπο και να καταθέσουν μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και το παράβολο συμμετοχής, το οποίο θα καταθέσουν στην Τράπεζα Πειραιώς στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΠΣ GR 60 0172 25700052 5702 1624 232 που ορίζεται στο ποσό των 50,00€.

Επιπλέον τα σωματεία της Γ΄ Εθνικής πρέπει να καταθέσουν και την συνδρομή τους προς την Ε.Π.Σ που ορίζεται στα 150,00€, Κατάσταση του Δ.Σ, Συνυποσχετικό Διαιτησίας θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής και Πράξεις Συναίνεσης των μελών του Δ.Σ.

Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του ΚΑΠ.

Η μη δήλωση συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους, επιπλέον δε, για τις ομάδες που η συμμετοχή τους στο Κύπελλο είναι υποχρεωτική, εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθρ. 49 του ΚΑΠ.

 

 1. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 40, 41 του ΚΑΠ.

 

 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα χωριστούν σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια, οι οποίοι και θα ανακοινωθούν πριν από την κλήρωση, που θα γίνει την 21-8-2019 ώρα 8:00μ.μ στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ε.Π.Σ Σερρών στο Πάρκο Ομονοίας Σερρών.

1η Φάση

Θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 31/08/2019 – 01/09/2019. Συμμετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες της Ανώτερης και Β΄ Κατηγορίας. Αν δεν συμπληρωθεί ικανοποιητικός αριθμός των ομάδων για την διεξαγωγή της 1ης φάσης, τότε θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση και οι ομάδες της Επίλεκτης κατηγορίας.

2η Φάση

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 03/09/2019 στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Σ και οι αγώνες θα διεξαχθούν 7-8/9/2019. Συμμετέχουν οι ομάδες που προκρίθηκαν από την 1η φάση συν τις ομάδες της Επίλεκτης Κατηγορίας και της Γ΄ Εθνικής.

Στις επόμενες φάσεις συμμετέχουν οι ομάδες που προκρίνονται αναλόγως με τον αριθμό των ομάδων που δήλωσαν συμμετοχή.

 

Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου αυτού διεξάγονται με το σύστημα των απλών συναντήσεων αποκλεισμού και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 20 παρ. 9 του ΚΑΠ διάταξη και ακολουθεί διαδικασία παράτασης και αν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής, ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν οι ομάδες που μετέχουν στο Κύπελλο φτάσουν στα ημιτελικά (δηλαδή στις τέσσερις), τότε και μόνο οι αναμετρήσεις θα είναι διπλές, εντός και εκτός και η ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη θα είναι γηπεδούχος .

Προκρίνεται για την επόμενη φάση ομάδα που θα συγκεντρώσει στην περίπτωση αυτή περισσότερους βαθμούς και στους δύο (2) αυτούς αγώνες και σε περίπτωση ισοβαθμίας κριτήριο λαμβάνεται η διαφορά των τερμάτων που έχει κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες. Τα εκτός έδρας τέρματα δεν προσμετρώνται διαφορετικά. Αν οι ομάδες έχουν ίσους βαθμούς και ίσα τέρματα τότε θα ακολουθηθεί η διάταξη της παργ. 9 του άρθρου 20 του ΚΑΠ (παράταση μισής ώρας και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος πέναλτι) και οι νικητές πλέον θα αγωνισθούν στον τελικό.

Ομάδα που κληρώνεται πρώτη είναι γηπεδούχος, εφόσον αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία οι ομάδες. Σε αντίθετη περίπτωση ως γηπεδούχος θα ορίζεται πάντα η ομάδα που αγωνίζεται στην κατώτερη Κατηγορία (κατώτερη θεωρείται και η Ανώτερη κατηγορία σε σύγκριση με την Επίλεκτη). Κάθε αλλαγή γηπέδου, έστω και αν συμφωνήσουν οι αντίπαλες ομάδες απαγορεύεται.

Ο τελικός αγώνας για την ανάδειξη του Κυπελλούχου της Ένωσης θα διεξαχθεί σε γήπεδο που θα καθορίσει το Δ.Σ της Ε.Π.Σ Σερρών.

 

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΓΗΠΕΔΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Για το πρόγραμμα των αγώνων του Κυπέλλου αυτού, τα γήπεδα στα οποία μπορούν να τελεσθούν, καθώς και για τις περιπτώσεις αποδοχής ενστάσεων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ΚΑΠ.

 

 1. ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η γηπεδούχος ομάδα βαρύνεται εξ ολοκλήρου με όλα τα έξοδα και τα έσοδα πλην του τελικού αγώνα, όπου από τα έσοδα θα αφαιρεθούν όλα τα έξοδα ( π.χ διαιτησία, γιατρός αγώνα, κύπελλα, μετάλλια κ.λ.π) και έπειτα το 50% θα αποδοθεί στην Ε.Π.Σ.Σερρών και το υπόλοιπο 50% θα μοιραστεί εξ ίσου στις δύο ομάδες.

Η οικονομική οργάνωση, διαχείριση και επιστασία των αγώνων του Κυπέλλου αυτού, ανατίθεται από την Ένωση στα γηπεδούχα σωματεία, πλην του τελικού.

Η άδεια τέλεσης των αγώνων εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας για θέματα Αθλητισμού της Περιφερειακής ενότητας Σερρών και υπεύθυνη είναι πάντα η γηπεδούχος ομάδα.

Η παραπάνω άδεια θα σας χορηγηθεί εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει άδεια λειτουργίας.

Υπόχρεη ομάδα για την άδεια λειτουργίας του γηπέδου είναι η γηπεδούχος.

Θα πρέπει έγκαιρα να τακτοποιηθούν τυχόν ελλείψεις των γηπέδων σας, ώστε σε συνεργασία με τους Δήμους να φροντίσετε να εξασφαλισθεί η άδεια λειτουργίας των γηπέδων σας, αλλά και να τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες του γηπέδου σας.

Διαφορετικά δεν θα γίνουν αγώνες στο γήπεδο της ομάδας σας και θα υποστείτε τις ανάλογες συνέπειες.

 

 1. ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ- ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Ως ορίζουν οι διατάξεις του ΚΑΠ και της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων της Ε.Π.Σ.Σερρών.

 

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε όλη την διάρκεια του αγώνα, ενός (1) ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών, γεννηθέντες την 01.01.2001 και εντεύθεν για την Επίλεκτη Κατηγορία και ενός (1) ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των δεκαεπτά (17)  ετών για την Ανώτερη Κατηγορία, γεννηθέντες από 01.01.2002 και εντεύθεν. Η μη τήρηση της παρούσας πρόβλεψης συνιστά αντικανονική συμμετοχή και χορηγεί το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως (άρθρο 23 παρ. 1ε του Κ.Α.Π.).

  

(β) Στους αγώνες των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο). Στους ίδιους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές ομάδες. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.

 

 1. ΕΠΑΘΛΟ ΤΕΛΙΚΟΥ

Στην Κυπελλούχο ομάδα θα απονεμηθεί από την Ένωση αναμνηστικό Κύπελλο και μετάλλια. Κύπελλο και μετάλλια θα απονεμηθούν και στη δεύτερη ομάδα, καθώς επίσης στο διαιτητή, βοηθούς διαιτητή και στους προπονητές των δύο ομάδων.

Προσοχή, οι διατάξεις της παργρ. 5 του άρθρου 46 του ΚΑΠ εφαρμόζονται ανάλογα.

 

 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(α) Η διεξαγωγή των αγώνων του Κυπέλλου αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ).

(β) Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Σ Σερρών σαν διοργανώτριας της διοργάνωσης και των σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Το Διοικητικό συμβούλιο της Ε.Π.Σ Σερρών διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο, ακόμη και μετά την έναρξη των αγώνων.

(γ) Τα Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα, όπως και αυτά της διαδικτυακής τηλεόρασης WEB TV ή και οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης,  βάσει της προκήρυξης και με τη δήλωση συμμετοχής παραχωρούνται στη διοργανώτρια Ε.Π.Σ Σερρών, χωρίς να έχουνε κανένα δικαίωμα ανάμειξης.

(δ) Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις του ΚΑΠ και της Αθλητικής Νομοθεσίας που ισχύει, θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ της ΕΠΣ Σερρών.

 

ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                   ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

 

 

Share

Μετά από μια μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης και με έναυσμα την κορυφαία αναγνώριση που γνωρίζουν τα διαδικτυακά μέσα, η ομάδα μας δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.serressport.gr