Ο αγωγός TAP στην περιοχή μας και το βίντεο που εντυπωσιάζει!

Ο αγωγός TAP στην περιοχή μας και το βίντεο που εντυπωσιάζει!
Ο TAP αφήνει πίσω μόνο… καλό με ένα από τα μεγαλύτερα έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την Βόρεια Ελλάδα. Δείτε το βίντεο:
 
Ο Διαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline – TAP) είναι ένα έργο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την περιοχή τη Κασπίας στην Ευρώπη.

Ο TAP θα διασυνδεθεί με τον αγωγό φυσικού αερίου Ανατολίας (TANAP) στα ελληνοτουρκικά σύνορα και θα διέρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική Θάλασσα προτού καταλήξει στις ακτές της Νότιας Ιταλίας όπου θα συνδεθεί στο ιταλικό δίκτυο φυσικού αερίου.

Το έργο βρίσκεται επί του παρόντος στη φάση της κατασκευής του αγωγού, η οποία ξεκίνησε εντός του 2016.

Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του, ο TAP θα παρέχει την πιο άμεση, λογική και οικονομικά αποδοτική οδό μεταφοράς φυσικού αερίου που θα ανοίξει τον ζωτικής σημασίας Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου, θα έχει μήκος 4.000 χλμ. και θα εκτείνεται από την Κασπία Θάλασσα μέχρι την Ευρώπη.

Τεχνογνωσία κορυφαίου επιπέδου και υψηλά πρότυπα

Οι εταιρείες ενέργειας SOCAR, Snam, BP, Fluxys, Enagás και Axpo που αποτελούν τη μετοχική βάση του TAP κατέχουν ηγετικές θέσεις στον κλάδο και διαθέτουν τεράστια εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων διεθνών έργων.

Τηρούν δε τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την ασφάλεια. Επιπλέον, ο TAP συμμορφώνεται οικειοθελώς με τα διεθνή πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ο σχεδιασμός του αγωγού έχει γίνει σύμφωνα με αναγνωρισμένα εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφαλείας και με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

Χάρη σε αυτή την εξειδίκευση, ο TAP είναι σε θέση να παραδώσει το έργο εγκαίρως και σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Επιπλέον, το έργο δεν εξαρτάται από δημόσια χρηματοδότηση και θα έχει σημαντικά οφέλη για τις φιλοξενούσες χώρες. 

Διαδρομή αγωγού

Ο TAP επέλεξε τη διαδρομή του αγωγού με ιδιαίτερη προσοχή μεριμνώντας να διασφαλίσει τις βέλτιστες εμπορικές και τεχνικές δυνατότητες και να περιορίσει στον ελάχιστο δυνατό βαθμό τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Η διαδρομή του TAP θα έχει μήκος 878 χλμ. Το μεγαλύτερο υψόμετρο από το οποίο θα περάσει ο TAP θα είναι τα 1.800 μέτρα στα αλβανικά όρη, ενώ το βαθύτερο σημείο που θα υποδεχθεί το υποθαλάσσιο τμήμα θα είναι τα 820 μέτρα στην Αδριατική Θάλασσα. Διαβάστε περισσότερα.

Μεταφορική ικανότητα με δυνατότητα επέκτασης

Έχοντας υπόψη τους το ενδεχόμενο κάλυψης αυξημένων αναγκών στο μέλλον, οι κατασκευαστές του TAP σχεδίασαν τον αγωγό με ευελιξία ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρει μελλοντικά μεγαλύτερο όγκο φυσικού αερίου. Η αρχική μεταφορική ικανότητα του TAP, η οποία ανέρχεται σε 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (κ.μ.) φυσικού αερίου τον χρόνο, επαρκεί για την κάλυψη της ενέργειας που καταναλώνουν περίπου επτά εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη. Στο μέλλον, η μεταφορική ικανότητα του αγωγού θα μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερα από 20 δισ. κ.μ. με την προσθήκη δύο ακόμη σταθμών συμπίεσης, επιτρέποντας έτσι τη μεταφορά επιπρόσθετων ποσοτήτων ενέργειας από την ευρύτερη περιοχή της Κασπίας.

Ο αγωγός θα διαθέτει ακόμη δυνατότητα «φυσικής αντιστροφής ροής», θα μπορεί, δηλαδή, να διοχετεύει φυσικό αέριο από την Ιταλία προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε περίπτωση διακοπής της ροής ή σε περίπτωση που απαιτείται μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα για τον εφοδιασμό της περιοχής με πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου.

Προσεκτική κατασκευή

Το χερσαίο τμήμα του αγωγού θα τοποθετηθεί με τη χρήση δοκιμασμένων και αξιόπιστων τεχνικών. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί κατά την κατασκευή για την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Η διέλευση του TAP από την Αδριατική Θάλασσα θα πραγματοποιηθεί μέσω της συντομότερης δυνατής διαδρομής, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη αυστηρές απαιτήσεις για την περιβαλλοντική προστασία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βυθού της Αδριατικής. Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδέσεις με άλλους αγωγούς

Κατά μήκος της διαδρομής του, ο TAP μπορεί να διευκολύνει συνδέσεις με διάφορους υφιστάμενους ή προτεινόμενους αγωγούς, διασφαλίζοντας ότι ο Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου θα προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές ενεργειακές αγορές. Θα καθιστά έτσι δυνατή τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Κασπία σε πολλούς προορισμούς της Νοτιοανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης.

Share

Μετά από μια μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης και με έναυσμα την κορυφαία αναγνώριση που γνωρίζουν τα διαδικτυακά μέσα, η ομάδα μας δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.serressport.gr