Οδηγίες ασφαλείας από την κοινοπραξία κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ

Οδηγίες ασφαλείας από την κοινοπραξία κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ

Οδηγίες για τις επιτρεπόμενες και μη εργασίες στην ζώνη εκατέρωθεν του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ, δίνει η κοινοπραξία κατασκευής του αγωγού για την διασφάλιση της ακεραιότητας του έργου, ενώ παράλληλα καλεί όσους προγραμματίζουν εργασίες στα σημεία αυτά να επικοινωνούν προηγουμένως με την ειδική γραμμή επικοινωνίας που έχει τεθεί σε λειτουργία στο 213 010 4500 για την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων.

Σύμφωνα με την Κοινοπραξία του αγωγού (https://www.tap-ag.gr/Δέσμευση-γης/Οδηγίες-για-ασφαλείς-εργασίες-πλησίον-του-αγωγού-ΤΑΡ) στη ζώνη “Περιορισμών Κυριότητας” (4+4 μ. εκατέρωθεν του αγωγού) επιτρέπονται η βοσκή, η επιφανειακή σπορά και λίπανση, η καλλιέργεια φυτών με ρίζες που δεν ξεπερνούν σε βάθος τα 60 εκ. και ο έλεγχος παρασιτικής βλάστησης. Δεν επιτρέπονται στην ίδια ζώνη:

Η δόμηση κτιρίων οποιουδήποτε είδους.

– Η καλλιέργεια βαθύρριζων φυτών με ρίζες που ξεπερνούν σε βάθος τα 60 εκ.

– Οι γεωτρήσεις ή η διάνοιξη τάφρων, πηγαδιών, φρεατίων.

– Η δημιουργία υπόγειων εγκαταστάσεων ή η τοποθέτηση σωλήνων σε βάθος μεγαλύτερο των 50 εκ.

– Η αλλοίωση της μορφολογίας του εδάφους με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. βαθιά άροση, εκσκαφές, τοποθέτηση μπάζων, δημιουργία νερόλακκων).

– Η κατασκευή νέων αγροτικών δρόμων.

Επιπλέον, στη Ζώνη “Περιορισμού Δόμησης” (20+20 μ. εκατέρωθεν του αγωγού) δεν επιτρέπεται η δόμηση κτιρίων οποιουδήποτε είδους καθώς και η εγκατάσταση αποχετευτικών συστημάτων που αλλοιώνουν τη μορφολογία του εδάφους.

Η γραμμή επικοινωνίας και αναφορών του ΤΑΡ 213 010 4500 λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00. Παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες/κατευθύνσεις σε όσους και όσες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εργασίες στη Ζώνη “Περιορισμών Κυριότητας” (4+4 μέτρα εκατέρωθεν του αγωγού) και δέχεται αναφορές. Στα τηλέφωνα 210 555 0040 και 800 118 1881 λειτουργούν επίσης γραμμές έκτακτης ανάγκης 24 ώρες το 24ωρο.

Share

Μετά από μια μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης και με έναυσμα την κορυφαία αναγνώριση που γνωρίζουν τα διαδικτυακά μέσα, η ομάδα μας δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.serressport.gr