ΕΠΣΣ: Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των πρωταθλημάτων της Επίλεκτης και Ανώτερης

ΕΠΣΣ: Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των πρωταθλημάτων της Επίλεκτης και Ανώτερης

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των πρωταθλημάτων στα γήπεδα της ΕΠΣΣ  της Επίλεκτης και Ανώτερης. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και στις 2 κατηγορίες.

Περισσότερο ρεπορτάζ και φώτο αργότερα……….

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ        ΝΕΟΧΩΡΙ

ΠΡΩΤΗ                       ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ       ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ             Α.Ε.ΧΡΥΣΟΥ

ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ          ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

ΑΜΜΟΥΔΙΑ                SERRES 1800

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΠΡΩΤΗ                       ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ

ΝΕΟΧΩΡΙ                   ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ              ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ              ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ

Α.Ε.ΧΡΥΣΟΥ              ΑΜΜΟΥΔΙΑ

SERRES 1800            ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ        ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ             ΠΡΩΤΗ

ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ          ΝΕΟΧΩΡΙ

ΑΜΜΟΥΔΙΑ                ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

SERRES 1800            ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ              Α.Ε.ΧΡΥΣΟΥ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ             ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ       ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ

ΠΡΩΤΗ                       ΑΜΜΟΥΔΙΑ

ΝΕΟΧΩΡΙ                   SERRES 1800

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ              ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

Α.Ε.ΧΡΥΣΟΥ              ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ        ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ

ΑΜΜΟΥΔΙΑ                ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

SERRES 1800            ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ              ΠΡΩΤΗ

Α.Ε.ΧΡΥΣΟΥ              ΝΕΟΧΩΡΙ

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ              ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΑΜΜΟΥΔΙΑ                ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ

ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ          SERRES 1800

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ             ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ       Α.Ε.ΧΡΥΣΟΥ

ΠΡΩΤΗ                       ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ

ΝΕΟΧΩΡΙ                   ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ        SERRES 1800

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ              ΑΜΜΟΥΔΙΑ

Α.Ε.ΧΡΥΣΟΥ              ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ              ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ              ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

ΝΕΟΧΩΡΙ                   ΠΡΩΤΗ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ              ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ

SERRES 1800            Α.Ε.ΧΡΥΣΟΥ

ΑΜΜΟΥΔΙΑ                ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ

ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ          ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ             ΝΕΟΧΩΡΙ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ       ΠΡΩΤΗ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ        Α.Ε.ΧΡΥΣΟΥ

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ              ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ              SERRES 1800

ΝΕΟΧΩΡΙ                   ΑΜΜΟΥΔΙΑ

ΠΡΩΤΗ                       ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ       ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ              ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ

Α.Ε.ΧΡΥΣΟΥ              ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ              ΝΕΟΧΩΡΙ

SERRES 1800            ΠΡΩΤΗ

ΑΜΜΟΥΔΙΑ                ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ          ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                 

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ              ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ

ΝΕΟΧΩΡΙ                   ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ

ΠΡΩΤΗ                       Α.Ε.ΧΡΥΣΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ       ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ             SERRES 1800

ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ          ΑΜΜΟΥΔΙΑ

 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΚΕΡΚΙΝΗ                    ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ

ΧΡΙΣΤΟΣ                    ΔΑΣΟΧΩΡΙ

ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ            ΡΟΔΟΠΟΛΗ

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ            ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ

ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ          ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ

ΡΕΠΟ             ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ         ΚΕΡΚΙΝΗ

ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ           ΧΡΙΣΤΟΣ

ΔΑΣΟΧΩΡΙ                 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

ΡΟΔΟΠΟΛΗ              ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ

ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ         ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ

ΡΕΠΟ             ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΚΕΡΚΙΝΗ                    ΧΡΙΣΤΟΣ

ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ            ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ            ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ

ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ         ΔΑΣΟΧΩΡΙ

ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ            ΡΟΔΟΠΟΛΗ

ΡΕΠΟ             ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ            ΚΕΡΚΙΝΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ                    ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ         ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ

ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ           ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ

ΡΟΔΟΠΟΛΗ              ΔΑΣΟΧΩΡΙ

ΡΕΠΟ             ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΚΕΡΚΙΝΗ                    ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ          ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ

ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ                     ΧΡΙΣΤΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ            ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΡΟΔΟΠΟΛΗ              ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ

ΡΕΠΟ             ΔΑΣΟΧΩΡΙ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ          ΚΕΡΚΙΝΗ

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ            ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ

ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ            ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ                    ΡΟΔΟΠΟΛΗ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ         ΔΑΣΟΧΩΡΙ

ΡΕΠΟ             ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΚΕΡΚΙΝΗ                    ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ

ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ            ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ

ΡΟΔΟΠΟΛΗ              ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

ΔΑΣΟΧΩΡΙ                 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ

ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ           ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΡΕΠΟ             ΧΡΙΣΤΟΣ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ            ΚΕΡΚΙΝΗ

ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ         ΡΟΔΟΠΟΛΗ

ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ          ΔΑΣΟΧΩΡΙ

ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ            ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ

ΧΡΙΣΤΟΣ                    ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΡΕΠΟ             ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΚΕΡΚΙΝΗ                    ΡΟΔΟΠΟΛΗ

ΔΑΣΟΧΩΡΙ                 ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ

ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ           ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ         ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

ΧΡΙΣΤΟΣ                    ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ

ΡΕΠΟ             ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                 

ΔΑΣΟΧΩΡΙ                 ΚΕΡΚΙΝΗ

ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ            ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ

ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ         ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ          ΧΡΙΣΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ            ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ

ΡΕΠΟ             ΡΟΔΟΠΟΛΗ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                 

ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ           ΔΑΣΟΧΩΡΙ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ         ΡΟΔΟΠΟΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ                    ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ

ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ            ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ            ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ

ΡΕΠΟ             ΚΕΡΚΙΝΗ

 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ                ΕΜΜ. ΠΑΠΑΣ

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ            ΛΕΥΚΩΝΑΣ

ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ              ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ

ΝΙΓΡΙΤΑ 2018             ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡ.

ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ             ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ

ΡΕΠΟ             ΠΗΓΑΣΟΣ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΠΗΓΑΣΟΣ                   ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ

ΕΜΜ. ΠΑΠΑΣ             ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ

ΛΕΥΚΩΝΑΣ                ΝΙΓΡΙΤΑ 2018

ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ             ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ

ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ              ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡ.

ΡΕΠΟ             ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ                ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ

ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ              ΠΗΓΑΣΟΣ

ΝΙΓΡΙΤΑ 2018             ΕΜΜ. ΠΑΠΑΣ

ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ              ΛΕΥΚΩΝΑΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡ.         ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ

ΡΕΠΟ             ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ              ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ            ΝΙΓΡΙΤΑ 2018

ΠΗΓΑΣΟΣ                   ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ

ΕΜΜ. ΠΑΠΑΣ             ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ

ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ             ΛΕΥΚΩΝΑΣ

ΡΕΠΟ             ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡ.

                       

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ                ΝΙΓΡΙΤΑ 2018

ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ             ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ

ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ              ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡ.         ΠΗΓΑΣΟΣ

ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ             ΕΜΜ. ΠΑΠΑΣ

ΡΕΠΟ             ΛΕΥΚΩΝΑΣ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ             ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ

ΝΙΓΡΙΤΑ 2018             ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ

ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ              ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡ.

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ            ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ

ΠΗΓΑΣΟΣ                   ΛΕΥΚΩΝΑΣ

ΡΕΠΟ             ΕΜΜ. ΠΑΠΑΣ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ                ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡ.         ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ

ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ             ΝΙΓΡΙΤΑ 2018

ΛΕΥΚΩΝΑΣ                ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ

ΕΜΜ. ΠΑΠΑΣ             ΠΗΓΑΣΟΣ

ΡΕΠΟ             ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡ.         ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ

ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ              ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ

ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ             ΛΕΥΚΩΝΑΣ

ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ              ΕΜΜ. ΠΑΠΑΣ

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ            ΠΗΓΑΣΟΣ

ΡΕΠΟ             ΝΙΓΡΙΤΑ 2018

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                   

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ                ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ

ΛΕΥΚΩΝΑΣ                ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡ.

ΕΜΜ. ΠΑΠΑΣ             ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ

ΠΗΓΑΣΟΣ                   ΝΙΓΡΙΤΑ 2018

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ            ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ

ΡΕΠΟ             ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                 

ΛΕΥΚΩΝΑΣ                ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡ.         ΕΜΜ. ΠΑΠΑΣ

ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ              ΠΗΓΑΣΟΣ

ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ             ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ

ΝΙΓΡΙΤΑ 2018             ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ

ΡΕΠΟ             ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                 

ΕΜΜ. ΠΑΠΑΣ             ΛΕΥΚΩΝΑΣ

ΠΗΓΑΣΟΣ                   ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ            ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡ.

ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ              ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ

ΝΙΓΡΙΤΑ 2018             ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ

ΡΕΠΟ             ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ

 

Share

Μετά από μια μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης και με έναυσμα την κορυφαία αναγνώριση που γνωρίζουν τα διαδικτυακά μέσα, η ομάδα μας δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.serressport.gr