Ενημέρωση της Περιφέρειας στα αθλητικά σωματεία για επικαιροποίηση στοιχείων

Ενημέρωση της Περιφέρειας στα αθλητικά σωματεία για επικαιροποίηση στοιχείων

H Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχοντας τον εποπτικό έλεγχο όλων των αθλητικών σωματείων που εδρεύουν στα όρια της, ενημερώνει σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτεί η αθλητική νομοθεσία για τη νόμιμη λειτουργία τους :

– Αθλητικό Σωματείο νοείται, το σωματείο που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο που ορίζεται, από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (άρθρο 8 του ν. 2725/1999) και του έχει χορηγηθεί ειδική αθλητική αναγνώριση για ένα ή περισσότερα αθλήματα ή κλάδους άθλησης, που υπάγονται σε διαφορετικές ομοσπονδίες.

– Κάθε αθλητικό σωματείο, θα πρέπει να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την χορήγηση, ανανέωση ή διατήρηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του και να μας καταθέσει την αντίστοιχη βεβαίωση, άλλως κινδυνεύει με ανάκλησή της .

– Σύλλογος χωρίς την αντίστοιχη βεβαίωση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την ΓΓΑ ή χωρίς να έχει ενημερωμένο τον φάκελό του στην υπηρεσία μας (Πρακτικό Γ.Σ. & Δ.Σ., Οικονομικούς Απολογισμούς, Ισολογισμούς, Προϋπολογισμούς κ.α.) δεν δικαιούται καμίας συναλλαγής.

– Καμία αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται χωρίς ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει την άδεια διεξαγωγής, η οποία χορηγείται από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημοσιάς Υγειάς & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών Σερρών.

– Αθλητικά σωματεία που λειτουργούν ή θέλουν να λειτουργήσουν αθλητικές σχολές εκμάθησης ή καλλιέργειας αναγνωρισμένων ή μη αθλημάτων ( αθλητικές ακαδημίες ), εμπίπτουν στις διατάξεις του Π. Δ 219/06 ( ΦΕΚ 221Α / 13-10-2006 ) και η άδεια λειτουργίας χορηγείται από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

– Τα αθλητικά σωματεία (ως ιδιοκτήτες ή χρήστες) θα πρέπει να μεριμνήσουν για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων– χώρων που δραστηριοποιούνται, βάση της νέας νομοθεσίας (ν. 4479/Α/94/29-6-2017)

– Για να διασφαλίσουμε την υγεία και ασφάλεια των εκγυμναζόμενων – θεατών και για να μην υπάρξουν προβλήματα και καθυστερήσεις τη νέα αγωνιστική περίοδο, οι ανωτέρω ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων ( έτους 2018 – 2019).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι πληροφορίες για τα ανωτέρω, είναι διαθέσιμα στο site της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (gga.gov.gr – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ) και της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (www.pkm.gov.gr – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ – Για τον Πολίτη – Δικαιολογητικά Υπηρεσιών – επιλογή αναζήτηση – Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Σερρών – Αθλητικά ) αντίστοιχα.

Share

Μετά από μια μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης και με έναυσμα την κορυφαία αναγνώριση που γνωρίζουν τα διαδικτυακά μέσα, η ομάδα μας δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.serressport.gr