Ανώτερη Κατηγορία

Ανώτερη Κατηγορία – Α΄ όμιλος

ΘέσηΟΜΑΔΑΑΒΑΘ.ΝΙΗΥΓΚΓΔΓ
113100725
213100101
213100101
411010110
411010110
611010000
611010000
800000000
91000101-1
91000101-1
111000127-5

Ανώτερη Κατηγορία - Β΄ όμιλος

ΘέσηΟΜΑΔΑΑΒΑΘ.ΝΙΗΥΓΚΓΔΓ
113100404
213100413
313100101
411010330
411010330
611010000
611010000
800000000
91000101-1
101000114-3
111000104-4