Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Βοηθοί: Πραχάλης, Μπαλιάκας (Κοζάνης)

4ος: Πολυχρόνης (Πιερίας)